Sectorrapportage voortgezet onderwijs 2023

Het verhaal achter de cijfers

Schoolbesturen in het voortgezet onderwijs (vo) verantwoorden graag transparant hoe de sector ervoor staat en zich ontwikkelt. Dat doen zij op basis van data die de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs, verzamelt en verrijkt, via bijvoorbeeld Schoolbesturen op de kaart. Maar data staan niet op zichzelf, deze hebben altijd duiding nodig. Wij nemen je in deze rapportage daarom graag mee in het verhaal achter deze cijfers.

In deze rapportage vind je een keur aan gegevens over diverse onderwerpen, zoals het lerarentekort, de groei van brede scholengemeenschappen, de staat van de huisvesting en de financiële positie van de scholen. Hierbij geven wij ook onze visie op de uitdaging waar het voortgezet onderwijs voor staat en welke oplossingen wij voorstaan.

Leraren, ondersteunend personeel, schoolleiders en bestuurders: iedereen werkt hard vanuit een eigen taak en verantwoordelijkheid om goed onderwijs te bieden, waarin talenten van leerlingen tot hun recht komen en leerlingen worden voorbereid op het vervolgonderwijs en hun rol in de samenleving. Ik wil iedereen bedanken die zich hier met hart en ziel voor inzet.

Ik nodig je uit om de rapportage te lezen en er met ons en andere betrokkenen de dialoog over aan te gaan.

Henk Hagoort, voorzitter VO-raad

Foto henk hagoort

Heterogene brugklassen dragen bij aan kansengelijkheid

Investeren in mentaal welbevinden van jongeren 

Vaste contracten zorgen voor binding en vertrouwen

Grotere besturen, kleinere vestigingen

Professionalisering is voor schoolbesturen vanzelfsprekend 

Goede huisvesting als fundament voor kwaliteit 

Doelfinanciering neemt fors toe